انتخاب وب سایت:
  • آموزشی... > رشته های تحصیلی
رشته های تحصیلی موجو.د در پژوهشکده در مقطع کارشناسی ارشد سه رشته نانو فیزیک - نانوشیمی - نانو مهندسی شیمی و نانو الکترونیک می باشد که در دو رشته نانوفیزیک و نانو شیمی پژوهشکده از مهرماه84 دانشجو پذیرش داشته است و در رشته نانو مهندسی شیمی از مهرماه 90 دانشجو پذیرش شده است.
در مقطع دکترا از بهمن 90 پژوهشکده در دو رشته نانوفیزیک و نانوشیمی مجوز پذیرش دانشجو از شورای گسترش علوم را دریافت کرد که فقط در رشته نانوشیمی در مقطع دکتری در بهمن90 دانشجو پذیرش شد.
تعداد بازديد از اين صفحه : 3112