انتخاب وب سایت:
  • آموزشی... > فرم های آموزشی > دکتری
شرح فرمها نوع فایل به منظور دانلود
درخواست هزینه پایان نامه
فرم مجوز دفاع از پ‍ایان نامه دکتری
فرم مجوز برگزاری آزمون جامع دکتری
فرم مجوز برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه  
گزارش پیشرفت تحصیلی دانشجویان دوره دکتری(اداره کل بورس ها)  

تعداد بازديد از اين صفحه : 1185