انتخاب وب سایت:
 جلسات دفاع دانشجویان ورودی 91:
سه شنبه مورخ 93/06/11
ساعت 11-9  : آقای علی سبحانی
ساعت 13-11 : آقای حسین سفردوست
ساعت 16-14: خانم سمیرا ماندی زاده

چهازشنبه مورخ 93/06/11
ساعت 11-9: خانم مرضیه قائد امینی
ساعت 13-11: خانم مهناز صاحبی
تعداد بازديد از اين صفحه : 2607