انتخاب وب سایت:
  • اخبار
نوع خبر 
 
 کشف مواد شبه گرافنی
دانشمندان موفق به کشف ماده ای سه بعدی شدند که مشابه گرافن رفتار می کند.
شنبه 8 شهريور 1393  1:39:46
 برگزاری جلسات دفاع دانشجویان کارشناسی ارشد
سه شنبه مورخ 93/06/11 و چهارشنبه مورخ 93/06/12، 5 دانشجوی کارشناسی ارشد دفاع خواهند کرد.
شنبه 8 شهريور 1393  1:22:50
 نتایج 1 - 50 از تعداد 50  خبر