دوره توانمند سازی سرمایه های انسانی نانو (کارنو)

ثبتنام رویداد کارنو

ثبتنام رویداد کارنو

ثبتنام رویداد سه روزه و پر هیجان کارنو در کاشان.

هراه با تخفیف ویژه برای دانشجویان دانشگاه کاشان.

برای ثبتنام و دریافت کد تخفیف به سایت: karnostartup.ir مراجعه کنید.

KarnoStartup@

# انجمن علوم و فناوری نانو دانشگاه کاشان

NanoKashan@