فایل ارائه کارگاه آموزشی BET و FT-IR

کارگاه آموزشی BET و FT-IR

تعداد بازدید:۱۲۷۸
کارگاه آموزشی BET و FT-IR

کارگاه آموزشی BET و FT-IR با همکاری آزمایشگاه مرکزی و پژوهشکده نانو برگزار شد و دانشجویان در این کارگاه با روشهای آنالیز و تفسیر نتایج آشنا شدند

فایل های ارائه در کارگاه در این خبر قابل دانلود هستند


لینک دانلود فایل
آخرین ویرایش۰۱ مرداد ۱۳۹۸