اخبار

اطلاعیه ارزیابی تخصصی دکتری ورودی ۹۸

اطلاعیه ارزیابی تخصصی دکتری ورودی ۹۸

به اطلاع داوطلبان دکتری ورودی ۹۸ نانو می رساند مصاحبه تخصصی تمام رشته های نانو در تاریخ۱۹ و۲۰ خرداد ماه ۹۸ در محل پژوهشکده نانو برگزار می شود.

ادامه مطلب
قرار گرفتن دکتر صلواتی عضو هیئت علمی دانشگاه کاشان در فهرست سرآمدان علمی سال ۹۸
قرار گرفتن دکتر صلواتی عضو هیئت علمی دانشگاه کاشان در فهرست سرآمدان علمی سال ۹۸

قرار گرفتن دکتر صلواتی عضو هیئت علمی دانشگاه کاشان در فهرست سرآمدان علمی سال ۹۸

معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه کاشان گفت: فدراسیون سرآمدان علمی ایران تحت حمایت و مدیریت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، دکتر مسعود صلواتی نیاسر عضو هیات علمی گروه شیمی دانشگاه کاشان را به عنوان سرآمد علمی سال ۱۳۹۸ معرفی کرد.

ادامه مطلب