برنامه امتحانات پایان ترم نیمسال اول سال تحصیلی 91-90

۰۷ آذر ۱۳۹۰ | ۲۱:۰۳ اخبار آموزشی
تعداد بازدید:۷۴۷

نام درس

تاریخ
خواص نانو مواد
90/10/25
مکانیک کوانتومی(نانو فیزیک)
90/10/17
مکانیک آماری
90/10/25
مکانیک کوانتومی(نانو شیمی)
90/10/20
نانو فناوری محاسباتی(نانو شیمی)

نانو فناوری محاسباتی(نانوفیزیک)
90/10/27
روشهای آنالیز در مقیاس نانو
90/11/01
آشنائی با مبانی نظری نانو
90/10/18
شیمی پلیمر-کاربرد پلیمرها در نانو

ریاضیات پیشرفته در نانو
90/10/17


آخرین ویرایش۰۷ آذر ۱۳۹۰

نظر شما :