حضور پرشور دانشجویان دانشگاه کاشان در تور فناوری نانو برای بازدید از دهمین جشنواره نانو

تعداد بازدید:۱۱۵۶

حضور پرشور دانشجویان دانشگاه کاشان در تور فناوری نانو برای بازدید از دهمین جشنواره نانو