وظایف

تعداد بازدید:۱۹۵۰

 

شرح وظایف با توجه به اهداف تعیین شده بشرح ذیل می باشد.

 

 

 

v    انجام پژوهشهای بنیادی و کاربردی در زمینه نانوفناوری.

 

 

v    ایجاد و توسعه و تجهیز فضاهای آموزشی و پژوهشی مرتبط با پژوهشکده در دانشگاه.

v    تربیت نیروی انسانی متخصص و کارا.

v    تعریف ، تدوین و بررسی طرحهای پژوهشی مربوط به پژوهشکده.

v    تدوین برنامه های اصلاحی و توسعه ای.

v  برگزاری گردهمایی و سمینارهای علمی و نیز تلاش در جهت معرفی فعالیت های پژوهشی پژوهشکده از طریق انتشار نشریه و غیره.

v    تلاش در جهت جلب همکاری و استفاده از متخصصین متعهد و علاقمندان داخلی و خارجی.

v    جذب افراد متخصص واجد شرایط بخصوص فارغ التحصیلان ایرانی خارج از کشور.

v  ایجاد واحد اطلاعات علمی و فنی در مورد برنامه های اساسی تحقیقاتی از موسسات پژوهشی و دانشگاههای معتبر داخل و خارج از کشور با کمک سازمانهای ذیربط.

v    شناخت راهکارهای بکارگیری نتایج پژوهشهای مرتبط با نانوفناوری در صنایع و تجاری سازی آنها.

 

 

آخرین ویرایش۲۷ اسفند ۱۴۰۲