روز سوم برگزاری

تعداد بازدید:۱۷۳۵
گزارش روز سوم برگزاری کنفرانس

روز سوم کنفرانس که روز پایانی هم بود، از صبح جمعه با ارایه مقالات در دو سالن مجزا آغاز شد و تا ظهر ادامه یافت. در بعد از ظهر این روزمراسم اختتامیه کنفرانس در سالن کنفرانس انستیتو موادشناسی آکادمی ملی علوم بلاروس برگزار شد.در اختتامیه کنفرانس، سخنرانانی از دو کشور به ایراد سخن پرداختند.

1.   متن سخنرانی  آقای پروفسور چیژیک

2.    متن سخنرانی آقای حسینی سفیر ایران در بلاروس

3.    متن سخنرانی آقای دکتر زاهدی فر؛ رئیس پژوهشکده علوم و فناوری دانشگاه کاشان و رئیس هیات اجرایی کنفرانس در ایران

4.   متن سخنرانی  اقای دکتر باکویی؛ رایزن علمی جمهوری اسلامی ایران در بلاروس و اوکراین
آخرین ویرایش۲۵ مرداد ۱۳۹۱