اطلاعات مفید

تعداد بازدید:۲۱۹۷
شرح اطلاعات نوع فایل به منظور دانلود
سیر مراحل آزمون جامع  
سیر مراحل دفاع  دکتری  
سیر مراحل دفاع کارشناسی ارشد  
    پیشنهادیه موضوع پایان نامه (proposal)  
راهنمای تهیه و تدوین پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری (صفحه 1 الی 11)
راهنمای تهیه و تدوین پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری (صفحه 12 الی 24)
راهنمای تهیه و تدوین پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری (صفحه 25الی 35)  

توجه :
سقف هزینه های مندرج در فرم پیشنهاد موضوع پروژه برای:

         الف- دوره کارشناسی ارشد: 2500000 (دو میلیون و پانصد هزار ریال)

          ب-دوره دکتری: 5000000 (پنج میلیون ریال) می باشد.

هزینه پرینت ، صحافی و تکثیر پایان نامه برای کارشناسی ارشد 500/000 ریال و برای پایان نامه دکتری 1/000/000 ریال می باشد.


آخرین ویرایش۲۸ مرداد ۱۳۹۱