دانشجویان نانوالکترونیک

تعداد بازدید:۲۶۴۶

 

دانشجویان در حال تحصیل

 

    نام خانوادگی            

           نام            

           مقطع تحصیلی              

        وضعیت           

راهدار سارا PhD جاری
صمدپور الهام PhD جاری
غفاری پورصالح امراه PhD جاری
میرحسینی مجتبی PhD جاری
غفاری پورصالح الناز PhD جاری
واقف کودهی آرش PhD جاری
پیشه ور ابراهیم PhD جاری
مزروعی سبدانی مینا PhD جاری
نظام دوست حمید PhD جاری
پیربداقی عارف PhD جاری
عبدالقادری سنور PhD جاری
علیمرادیان نرگس PhD جاری
مرادی محسن PhD جاری
چامی پور هادی PhD جاری
رحمانی  احسان الله PhD جاری
الشیخ احمد عبدالرضا جبار PhD جاری
استیری مهدیه PhD جاری
امینی پریسا PhD جاری
بهارلویی یان چشمه نرگس PhD جاری

 

 

 

 

آخرین ویرایش۰۵ اردیبهشت ۱۴۰۳