دانشجویان نانوالکترونیک

تعداد بازدید:۲۴۴۰
دانشجویان مقطع دکتری رشته نانو الکترونیک ورودی 92


نام و نام خانوادگی
محل تحصیل کارشناسی محل تحصیل کارشناسی ارشد عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد استاد راهنمای مقطع دکترا
امیر حسین بیانی
       
حسین فتح اله نژاد ملکی        
عباس نورمحمدی        
مهران ولی        


آخرین ویرایش۱۹ آذر ۱۳۹۲