دانشجویان نانوشیمی

تعداد بازدید:۳۷۳۵

 دانشجویان مقطع دکتری رشته نانوشیمی ورودی بهمن 1390

 

 

نام و نام خانوادگی محل تحصیل کارشناسی محل تحصیل کارشناسی ارشد عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد استاد راهنمای مقطع دکترا
گلشایی رعنا 0      
امیرسرداری زهرا        
زینتلوعجب شیر سحر        
دورانی اکرم        
یونس نیالهی آرش        
ثابت محمد        
داوود قنبری        

 

 


 دانشجویان مقطع دکتری رشته نانوشیمی ورودی 91

 

 

 

 

نام و نام خانوادگی محل تحصیل کارشناسی محل تحصیل کارشناسی ارشد عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد استاد راهنمای مقطع دکترا
امید امیری        
رضا رحمت الله زاده        
حمیدرضا شاقلانی لور        
فایزه صوفیوند        
ذبیح الله ضرغامی        
مهدی موسوی کمازانی        
مهدیه اسمعیلی زارع        

 

 


 دانشجویان مقطع دکتری رشته نانوشیمی ورودی 91

 

 

 

 

نام و نام خانوادگی محل تحصیل کارشناسی محل تحصیل کارشناسی ارشد عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد استاد راهنمای مقطع دکترا
شهاب الدین خادمی        
سوسن غلامرضائی        
نرگس هادیان قهدریجانی        
مجید بوجاران        
علی گرائلی افرا        
سبحان مرتضوی درازکلا        
مریم مسجدی آرانی        
حجت اله حسینیان        

 

 

 

 

آخرین ویرایش۲۷ شهریور ۱۳۹۷