نانو مهندسی شیمی

تعداد بازدید:۲۲۹۰

 

دانشجویان در حال تحصیل

 

نام خانوادگی              

نام           

مقطع تحصیلی             

وضعیت           

ابراهیمی سیدانی امیرحسین کارشناسی ارشد جاری
اکبری باصری مجتبی کارشناسی ارشد جاری
طاهری کرچگانی نسترن کارشناسی ارشد جاری
کلانتری محمد کارشناسی ارشد جاری
معینی مرتضی کارشناسی ارشد جاری
عربی هادی کارشناسی ارشد جاری
جهین علی کارشناسی ارشد جاری
دهقانی سیاهکی سهیل کارشناسی ارشد جاری
علیدادی حسین کارشناسی ارشد جاری
یعقوبیان محسن کارشناسی ارشد جاری
میرزائی داشکسنی اسدالله کارشناسی ارشد جاری

 

آخرین ویرایش۰۵ اردیبهشت ۱۴۰۳