پژوهشکده علوم و فناوری نانو

English   |     |     |  
 انتخاب وب سایت:

      طراحی آزمایشگاهی غشاهای نانوفیلتراسیون با راندمان بالا در تصفیه‌ی پساب
 

طراحی آزمایشگاهی غشاهای نانوفیلتراسیون با راندمان بالا در تصفیه‌ی پساب

محققان دانشگاه کاشان در تحقیقات خود موفق به ساخت غشاهای نانوفیلتراسیونی شده‌اند که می‌توانند بازده تصفیه‌ی آب و پساب صنعتی را افزایش دهند. این غشاها نسبت به نمونه‌های تجاری، کمتر دچار گرفتگی می‌شوند که خود سبب کاهش هزینه‌ی فرآیند خواهد بود. این تحقیقات در مقیاس آزمایشگاهی صورت گرفته است.

به دلیل صنعتی شدن سریع و ظهور فناوری‌های نو در توسعه‌ی کشورها، در حال حاضر، آلودگی آب و پساب‌های صنعتی به یکی از تهدیدهای اصلی برای محیط زیست، سلامتی انسان و اقتصاد تبدیل شده است. در جهان، از روش‌های مختلفی برای تصفیه‌ی پساب‌ها و جداسازی آلاینده‌های سمی از آب استفاده شده است. یکی از آسان‌ترین و کم هزینه‌ترین این روش‌ها، فرآیندهای غشایی مانند اولترافیلتراسیون، نانوفیلتراسیون و اسمز معکوس است.
به گفته‌ی آرش یونس‌نیا لهی، در این کار تحقیقاتی سعی شده است غشاهایی با کارایی بهتر برای فرآیند نانوفیلتراسیون در تصفیه‌ی آب و پساب‌های صنایع نساجی تهیه گردد.
وی در خصوص اهمیت بهبود عملکرد این گونه غشاها گفت: «متأسفانه، بیشتر غشاهای تجاری متداول در صنعت بر روی سطح خود دارای بار منفی هستند. لذا به کمک آنها نمی‌توان کاتیون‌های مضر یا رنگ‌های دارای بار مثبت را از آب و پساب نساجی حذف نمود. همچنین، تمام فرآیندهای غشایی دارای مشکل گرفتگی غشاء هستند. این موضوع سبب می‌شود عملکرد و بازده فرآیند نانوفیلتراسیون کاهش پیدا کرده و هزینه‌ی مصرفی را افزایش یابد.»
طبق نتایج آزمایش‌های صورت گرفته، به کمک غشاهای نانوفیلتراسیون طراحی شده توسط این محققان، میزان شار آب خالص عبوری از این غشاها افزایش و میزان گرفتگی آن کاهش یافته است. این بدان معنی است که میزان بازده آب تصفیه شده‌ی خروجی بیشتر بوده و سبب کاهش هزینه فرآیندی می‌شود.
به گفته‌ی یونس‌نیا لهی، نمونه‌های غشای نانوفیلتراسیون سنتز شده دارای بار مثبت سطحی هستند. برای دستیابی به این ویژگی، در ساختار این غشاها از نانوساختارهای سلسله مراتبی منیزیم هیدروکسید استفاده شده است. این نانوساختارها علاوه بر ایجاد مراکز بار مثبت زیاد و بزرگ، خصوصیات دیگری را از جمله کمک در تشکیل بهتر غشای نانوفیلتراسیون، زیست‌سازگاری، آب‌دوستی بالا و شار و احتباس بالاتر به غشاهای مورد استفاده در فرآیند نانوفیلتراسیون داده است. غشاهای نانوفیلتراسیون سنتز شده به کمک میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM)، میکروسکوپ نیروی اتمی (AFM)، زاویه تماس، تعیین زتا پتانسیل، مقدار احتباس نمک‌های معدنی و یک رنگ صنعتی کاتیونی مورد استفاده در رنگرزی الیاف اکریلیک مورد ارزیابی قرار گرفته‌اند.
لازم به ذکر است که کار غشاها در فرآیند نانوفیلتراسیون، جداسازی ترکیب مورد نظر از محلول اصلی بر اساس دو مکانیسم غربالگری (اندازه حفرات) و دافعه‌ی یونی (بار سطحی) است. لذا اگر بار سطحی غشاها منفی بوده و برای جداسازی ترکیبات مثبت مورد استفاده قرار گیرند، مقدار بسیار زیادی از این ترکیبات به سطح غشاء چسبیده و گرفتگی غشایی را بسیار افزایش می‌دهد.
از آنجا که در مرحله‌ی آزمایشگاهی، غشاهای نانوفیلتراسیون سنتز شده دارای درصد احتباس بالای کاتیون و کمترین میزان گرفتگی غشایی بوده است؛ لذا با تکمیل مطالعات و دستیابی به تولید انبوه می‌توان به استفاده از این غشاها در تصفیه‌ی آب و پساب صنایع مختلف از جمله صنعت نساجی امید داشت.
دکتر احمد اکبری-عضو هیأت علمی دانشگاه کاشان، آرش یونس‌نیا لهی-دانشجوی دکترای علوم و فناوری نانو و حسن جهانگیری-کارشناسی ارشد شیمی تجزیه از این دانشگاه در انجام این طرح همکاری داشته‌اند. نتایج این کار در مجله‌ی Desalination (جلد 375، سال 2015، صفحات 116 تا 120) به چاپ رسیده است.
 
      انتخاب پژوهشکده علوم و فناوری نانو دانشگاه کاشان به عنوان نهاد ترویجی برتر فناوری نانو
 
 پژوهشکده علوم و فناوری نانو دانشگاه کاشان به عنوان نهاد ترویجی برتر فناوری نانو انتخاب شد.

ستاد ویژه توسعه فناوری نانو، اسامی و امتیازات نهاد ترویجی برتر پنجمین مسابقه ملی فناوری نانو را اعلام کرد.
پژوهشکده علوم وفناوری نانو دانشگاه کاشان با کسب امتیاز 1419.55 در بین همرده های رتبه نخست و در بین کلیه نهارهای ترویجی رتبه 9 را کسب کرده است.
شرح امتیازات کسب شده توسط پژوهشکده علوم وفناوری نانو به شرح زیر است:

امتیاز کیفی: 1.6.5
امتیاز کمی: 1259.8
امتیاز اجرایی: 53.25


 
      کاربرد افزاینده‌های الکترولیتی جدید در سلول‌های خورشیدی حساس شده با رنگ
 

محققان دانشگاه کاشان در مطالعه‌ی سلول‌های خورشیدی به بررسی اثر افزاینده‌های الکترولیتی فسفات در کنار نانوذرات تیتانیم دی‌اکسید تجاری در سلول‌های خورشیدی حساس شده با رنگ پرداختند. این افزاینده‌های الکترولیتی، منجر به افزایش بازده سلول‌های خورشیدی حساس به رنگ شده‌اند.

در طول سال‌های اخیر استفاده از سلول‌های خورشیدی جهت تولید جریان الکتریسیته مورد توجه بسیاری از کشورهای جهان قرار گرفته است. به عنوان مثال، سلول‌های خورشیدی حساس شده با رنگ، در کشورهای اروپایی به عنوان جزیی از ساختمان (معمولاً به عنوان شیشه) برای تولید برق استفاده می‌شوند. با توجه به اینکه کشور ما دارای موقعیت جغرافیایی مطلوبی برای استفاده از این فناوری است، تحقیقات در زمینه‌ی سلول‌های خورشیدی به منظور تولید انرژی الکتریکی ضروری است.
ملیحه افروز، با اشاره به لزوم انجام این تحقیقات عنوان کرد: «در میان منابع انرژی تجدید پذیر، انرژی خورشید در دسترس، رایگان و بدون ایجاد هرگونه آلودگی محیط زیستی است. لذا سلول‌های خورشیدی می‌تواند یک منبع بی‌‌خطر و سالم برای تولید انرژی برق ‌باشد. در این پژوهش هدف اصلی بهینه‌سازی سیستم‌های الکترولیتی در سلول‌های خورشیدی حساس شده با رنگ‌های آلی، با استفاده از افزاینده‌های الکترولیتی جدید است. درنتیجه، ابتدا تمامی اجزای سلول‌های خورشیدی حساس شده با رنگ را تهیه نمودیم و عملکرد آن‌ها را با نمونه‌های تجاری موجود مقایسه کردیم که نتایج بسیار خوبی حاصل شد.»
وی در ادامه افزود: «در این پژوهش سعی بر آن بود تا با در نظر گرفتن توانایی‌ها و امکانات موجود گامی مؤثر در جهت هدفمند کردن تحقیقات آزمایشگاهی و کاربردی کردن آن‌ها برداشته شود. از آن جا که افزایش بازده سلول‌های خورشیدی حساس شده با رنگ، با روش‌های نوین و تا حد امکان هزینه‌ی کمتر یکی از مهم‌ترین اهداف در این کار است، بنابراین استفاده از افزاینده‌های جدید می‌تواند رویکردی جدید، کم هزینه و ﻣﺆثر در جهت رسیدن به این اهداف باشد.»
در این تحقیق ترکیب تری‌فنیل فسفات به عنوان افزاینده به الکترولیت اضافه شد. همچنین، این ماده جایگزین ترکیب گران‌قیمت و سمی ترشیو‌بوتیل پیریدین در محلول الکترولیت شد. به گفته‌ی این محقق، نتایج حاصل شده نشان می‌دهد که افزایش این ماده به الکترولیت، منجر به بهبود عملکرد سلول‌ خورشیدی حساس شده با رنگ شده است که می‌تواند علاوه بر دستیابی به بازده بالاتر، در کاهش هزینه‌ی آن‌ها نیز مؤثر باشد.
در این تحقیق از نوع تجاری نانوذرات تیتانیم دی‌اکسید (P25) به‌عنوان بستر نیمه‌رسانا در فوتوآند استفاده شده است و سیستم‌های بهینه شده‌ی الکترولیتی در کنار این نانو‌ذرات منجر به بهبود ولتاژ و جریان سلول‌های خورشیدی شده‌اند. این نانوذرات بستری برای جذب رنگ بوده و الکترون‌های برانگیخته شده در رنگ را دریافت کرده و آن‌ها را وارد مدار الکتریکی سلول می‌کنند.
افروز معتقد است با انجام تحقیقات جامع‌تر و سرمایه‌گذاری بیشتر بر روی تحقیقات در زمینه‌ی سلول‌های خورشیدی می‌توان در آینده به تجاری سازی این فناوری در کشورمان امیدوار بود.
نتایج این تحقیقات در مجله‌ی RSC Advances (جلد 5، شماره 62، سال 2015، صفحات 50483 تا 50493) منتشر شده و ملیحه افروز- دانشجوی دکترای شیمی معدنی دانشگاه کاشان- و دکتر حسین دهقانی- استاد گروه شیمی دانشگاه کاشان- در انجام آن همکاری داشته‌اند.