اطلاعیه ها

اطلاعیه ارزیابی تخصصی دکتری ورودی ۹۸

اطلاعیه ارزیابی تخصصی دکتری ورودی ۹۸

به اطلاع داوطلبان دکتری ورودی ۹۸ نانو می رساند مصاحبه تخصصی تمام رشته های نانو در تاریخ۱۹ و۲۰ خرداد ماه ۹۸ در محل پژوهشکده نانو برگزار می شود.

ادامه مطلب